Tabel Pot Odds

OUTS DRAW TURN RIVER TURN si RIVER
20
42,6% 43,5% 67,5%
19
40,4% 41,3% 65%
18
38,3% 39,1% 62,4%
17
36,2% 37% 59,8%
16
34% 34,8% 57%
15 Flush+Open ended straight 31,9% 32,6% 54,1%
14
29,8% 30,4% 51,2%
13
27,7% 28,3% 48,1%
12 Flush+Gutshot straight Flush+Overcard 25,5% 26,1% 45%
11
23,4% 23,9% 41,7%
10
21,3% 21,7% 38,4%
9 Flush 19,2% 19,6% 35%
8 Open ended straight 17% 17,4% 31,5%
7
14,9% 15,2% 27,8%
6
12,8% 13% 24,1%
5
10,6% 10,9% 20,4%
4 Gutshot straight 2 pairs to make full house 8,5% 8,7% 16,5%
3
6,4% 6,5% 12,5%
2 Pocket pair to make set 4,3% 4,4% 8,4%
1
2,1% 2,2% 4,3%

Procentele din tabel reprezintă probabilitatea de realizare a diferitelor mâini pe turn, river sau cumulat pe turn și river. De asemenea aceste procente pot fi interpretate și ca pondere maximă pe care ar trebui sa o aibă bet/call-ul nostru din pot size curent. Deci prin prezentul tabel am redus toata matematica prezentată la o singura operatie:

Rezultatul obținut se compară cu procentul corespunzător situației din tabel.

Se justifică un bet/call daca % obtinut<% corespunzător tabel.